FortiGate 100F Firewall

FortiGate 100F Firewall

Firewall Throughput: Specification
Firewall Throughput: 15 Mpps
IPS Throughput: 2.6 Gbps
NGFW Throughput: 1.6 Gbps
Threat Protection Throughput: 1 Gbps
IPsec VPN Throughput: 11.5 Gbps
SSL-VPN Throughput: 1 Gbps
Concurrent Sessions (TCP): 1.5 Million
SSL Inspection Throughput: 1 Gbps
New Sessions/Sec: 56 000