FortiGate 80F Firewall

FortiGate 80F Firewall

Firewall Throughput: Specification
Firewall Throughput: 10.5 Mpps
IPS Throughput: 1.4 Gbps
NGFW Throughput: 1 Gbps
Threat Protection Throughput: 900 Mbps
IPsec VPN Throughput: 6.5 Gbps
SSL-VPN Throughput: 950 Mbps
Concurrent Sessions (TCP): 1.5 Million
SSL Inspection Throughput: 715 Mbps
New Sessions/Sec: 45 000